HJB BYGGEFORRETNING APS
v. Bygmester Jens Olsen
Byledsgade 10, 3700 Rønne
Bornholm - Danmark
Tel. 5695 0709  -  Fax. 5695 9709
E-post: post@hjb-byg.dk